thạch anh đá quý

Bông thạch anh tím phong thủy (3850) TAT-01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tím _Uruguay, Brazil + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 13cm x 15.5cm + Khối lượng: 1 kg + Ý nghĩa: thạch anh tím cực kì tốt khi được dùng để giảm đau và giảm stress, giận dữ và khó chịu, làm dịu tâm

Bông thạch anh tím phong thủy (3850) TAT-01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tím _Uruguay, Brazil + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 8cm x 14cm + Khối lượng: 1 kg + Ý nghĩa: thạch anh tím cực kì tốt khi được dùng để giảm đau và giảm stress, giận dữ và khó chịu, làm dịu tâm

Bông thạch anh tím phong thủy (5293) TAT-01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tím _Uruguay, Brazil + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 13cm x 18cm + Khối lượng: 1375 gram + Ý nghĩa: thạch anh tím cực kì tốt khi được dùng để giảm đau và giảm stress, giận dữ và khó chịu, làm dịu tâm

Bông thạch anh tím phong thủy (3658) TAT-01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tím _Uruguay, Brazil + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 7cm x 16cm + Khối lượng: 950 gram + Ý nghĩa: thạch anh tím cực kì tốt khi được dùng để giảm đau và giảm stress, giận dữ và khó chịu, làm dịu tâm

Bông thạch anh tím phong thủy (2772) TAT-01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tím _Uruguay, Brazil + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 9cm x 12cm + Khối lượng: 0,72 kg + Ý nghĩa: thạch anh tím cực kì tốt khi được dùng để giảm đau và giảm stress, giận dữ và khó chịu, làm dịu tâm

Bông thạch anh tím phong thủy (3369) TAT-01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tím _Uruguay, Brazil + Kích thước (dài x rộng x cao): 8.5cm x 11cm x 15cm + Khối lượng: 875g + Ý nghĩa: thạch anh tím cực kì tốt khi được dùng để giảm đau và giảm stress, giận dữ và khó chịu, làm dịu tâm tính,