Cách phân loại các loại đá thạch anh

Thị trường hàng độc chia thạch anh thành nhiều loại và dùng các tên thương mại để gọi chúng. Thạch anh được phân loại dựa theo màu, theo hiệu ứng, độ trong và mức độ kết tinh… Thị trường đá quý thường phân chia một đá quý nào đó thành nhiều loại để dễ mua

Đá Thạch Anh Tím – Đá Quý Thạch Anh Tím – Thạch Anh Tím Phong Thủy